Wij zijn PROGRESSIEF

Progressief in de zin van streven naar 'progressie', van vooruitgang boeken. Met geloof in de creativiteit en het vernuft van de mens en met als voorwaarde dat economie, technologie en ontwikkeling hand in hand gaan met milieu en klimaat. Vanuit de overtuiging dat mens, dier en milieu het morgen beter zullen doen dan vandaag.

 

Wij zijn REGIONALISTISCH

Wij geloven in opwaarts bestuur. Besturen doe je zo dicht mogelijk bij de mensen. Van onder uit, dus eerst lokaal en dan regionaal. Samen met elk individu dat hier aan hun toekomst bouwt. Zonder onderscheid. Onze focus ligt op Vlaanderen en Brussel. Met onze Waalse vrienden werken we samen waar dat nuttig is voor ons allen.