Vista staat voor vergezicht, open blik, zicht vooruit. Vista blikt dan ook met vertrouwen naar de toekomst van Vlaanderen. Adembenemend mooie momenten liggen in het vooruitzicht.

Vista vertrouwt in zichzelf, in mensen en in de toekomst. Vista gelooft dat wetenschap, technologische verwezenlijkingen en de kracht van mensen om zich aan te passen en samen te werken ervoor zorgt dat we zullen slagen om met de uitdagingen die voor ons liggen om te gaan. Als progressieven geloven we dat de toekomst beter kan en zal zijn.

Dit positieve vertrouwen in onszelf, mekaar en de kracht van samenwerking is wat Vista voorstaat. Wie vertrouwen geeft, krijgt dat meestal terug. Wie in zichzelf gelooft, straalt en dat zorgt voor een gevoel van veiligheid bij diegene die ons tegemoetkomt. Dit veilig gevoel van vertrouwen garandeert open communicatie en empathie. Vista is dan ook sociaal. 

Als sociaalliberalen geloven we dat elkaar vrijlaten, beter werkt dan aanklampend wantrouwen. We laten elkaar wel vrij maar laten daarom elkaar niet los. Narcistisch individualisme is niet de oplossing. Een samenwerking van vrije mensen met een gezamenlijk doel voor ogen om iedereen over de streep te trekken is dat wel. Vista gelooft in vrije mensen.

Vrije mensen leven niet naast elkaar zonder interactie. Vrije mensen leven in een gemeenschap. Een gemeenschap met gedeelde waarden en normen, waarover permanent gedebatteerd dient te worden. Een gemeenschap dus met een gedeelde taal. Voor Vista is deze gemeenschap Vlaanderen en Brussel. Een open inclusief Vlaanderen, dat zich permanent vernieuwt onder invloed van de wereld.

Vista heeft vertrouwen in de politiek, mensen zullen zich blijven verenigen voor idealen. Mensen zullen blijven opkomen voor hun mening. Het is pas wanneer dit engagement ingekapseld geraakt in dwingende structuren, dat politiek op zijn grenzen botst. Daarom bekampt Vista de te grote macht en invloed van partijen in België.

Vista gelooft in democratie van onderuit, in een pragmatische ‘evidence based’ politiek. Politiek die vertrekt vanuit wat mensen bezighoudt, hen drijft. Politiek die steunt op wetenschap en het tegensprekelijk debat. Waarin een onderbouwde mening nog waarde heeft. Daarom is het lokale niveau het belangrijkste niveau voor Vista. Wat op lokaal niveau niet kan worden opgelost kan opgenomen worden door een volgend bestuursniveau. ‘Deze duim op deze duim’ en zo gaan we naar boven.

Vista heeft vertrouwen in een overheid die het contract met de burger niet schaadt. Een overheid die zich contentieus toelegt op haar kerntaken. Een overheid die niet in de plaats van ondernemers of ondernemende burgers de markt bezet. Vista gelooft in een overheid die ondersteunt waar nodig en loslaat waar het moet. Vista gelooft in een overheid die haar burgers vertrouwd. Zo’n overheid zal het vertrouwen terugkrijgen van haar burgers.

Vertrouwen is voor Vista een kernbegrip. Vista heeft vertrouwen in de toekomst (ecomodernistisch). Vista heeft vertrouwen in de medemens (sociaal). Vista vertrouwt op vrije mensen om gemeenschap te maken. Vista wil terug kunnen vertrouwen in de overheid en de politiek.