• Steeds meer sectoren, zoals onder meer administratie, transport en logistiek automatiseren tegen een snel tempo. De tewerkstelling in deze klassieke sectoren zal verminderen.

    Zorg, sociaal contact, menselijke interactie. Dat kunnen, mogen en zullen we nooit automatiseren.

    We zullen mensen nodig hebben voor de zorg- en dienstenmaatschappij van de toekomst.

    Meer helpende handen in de zorg aan huis om onze (oudere) bevolking te helpen. Meer geestelijke zorg. Meer gezondheidszorg. 

    Een omslag is onafwendbaar en vooral nodig. We moeten volop inzetten op het uitbreiden van onze zorg- en diensteneconomie via opleiding, omscholing en heroriëntatie.

  • Door de jaren heen is ons belastingsysteem aangepast en uitgebreid met tal van uitzonderingen, voordelen en achterpoortjes, waardoor een kat haar jongen er niet meer in terugvindt. Omdat zij zich geen dure fiscale experts kunnen veroorloven, zijn vooral (kleine) zelfstandigen en gewone burgers hier de dupe van. Dat moet veranderen, niet met een gewone tax shift, maar met een grondige fiscale hervorming.