Answer

Door de jaren heen is ons belastingsysteem aangepast en uitgebreid met tal van uitzonderingen, voordelen en achterpoortjes, waardoor een kat haar jongen er niet meer in terugvindt. Omdat zij zich geen dure fiscale experts kunnen veroorloven, zijn vooral (kleine) zelfstandigen en gewone burgers hier de dupe van. Dat moet veranderen, niet met een gewone tax shift, maar met een grondige fiscale hervorming.