• Ons vernuft en onze creativiteit hebben ons gebracht tot waar we nu staan. Onze impact op milieu en klimaat is ontegensprekelijk, maar niet onomkeerbaar of onafwendbaar. Wij vertrouwen in de menselijke kennis en kunde, in wetenschap en technologische vooruitgang om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden.

  • Schone en betaalbare energie is een hoeksteen van onze sociale welvaartstaat. 

    Naast hernieuwbare energievormen als wind- en zonne-energie moeten ook kernenergie en andere technologieën met lage CO2-uitstoot meegenomen worden in de overweging.

    Ons klimaat is te belangrijk voor ideologische taboes.