• De traditionele 'centrumpartijen' zitten in een neerwaartse spiraal en vechten stilaan voor hun overleven. Enkel de socialisten slagen er nog enigszins in het hoofd boven water te houden, met een BV/voorzitter die zwalpt tussen links en flinks. 

  Partijen aan beide extremen van het politieke spectrum hebben de wind in de zeilen, gevoed door de sterk polariserende sociale media en geholpen door het feit dat ze toch nooit verantwoordelijkheid moeten nemen.

  Kiezers die hun gading niet meer vinden bij de centrumpartijen en niet op extremen willen kiezen, hebben vandaag geen valabel alternatief.

  Dat geldt zeker voor wie zich Vlaming en progressief voelt. Er bestond geen partij (meer) die een progressieve levensvisie met een regionalistische insteek combineerde.

  Vandaar Vista.

 • Wij staan voor 'opwaarts bestuur', wat betekent dat we de gangbare partijwerking op zijn kop zetten. Niet de top beslist, maar de basis.

  We verdelen Vlaanderen en Brussel in 15 Vistaregio's, die elk 3 mensen afvaardigen naar de Vistaraad. Die wordt aangevuld met de 5 mensen van het Vistacomite (verkozen uit en door de Vistaregio's) en de verkozenen/mandatarissen. Het comite en de mandatarissen kunnen altijd ter verantwoording geroepen worden door de regio's via hun afgevaardigden in de raad.

  Om geschillen te beslechten is er een Raad der Wijzen, die geheel onafhankelijk staat van de organisatie en geen enkel voor- of nadeel heeft bij het bevoor- of benadelen van de ene of de andere betrokkene in het geschil.

 • Nee.

  Wij zijn regionalisten.

  Vlaams, zonder complexen. Bewust van ons verleden en de duistere periodes daarin, maar met de blik op de toekomst, vastberaden en optimistisch. Vlaanderen is een evidentie, een gegeven, een politieke en administratieve realiteit met een eigen democratisch verkozen parlement, een eigen regering en duidelijk vastgelegde grenzen. De vorm is ondergeschikt aan de inhoud.

  De eerste de facto Vlaamse minister-president, Gaston Geens, stelde het als volgt: "Nu moeten we bewijzen, dat wat we zelf doen we ook beter doen". Laten we eerlijk zijn: zover zijn we nog niet. Wat wij belangrijk vinden, is dat Vlaanderen bestuurd wordt ten dienste van haar inwoners. En dat kan volgens ons het beste door van onderuit te besturen, zodat de macht zo dicht mogelijk bij de burger blijft.

  Wij zijn communalisten.

  Bevoegdheden worden het best toegewezen aan het niveau dat daar het best mee kan besturen, te beginnen onderaan en zo verder delegerend met altijd het algemeen belang voor ogen. Elk bovenliggend niveau staat ten dienste van en is te allen tijde verantwoording schuldig aan de basis.Wij noemen dat 'opwaarts bestuur'.

  Wij zijn decentralisten.

  Wie macht krijgt of vergaart heeft de neiging om al dan niet bewust en gewild te vervreemden van de realiteit en met een kleine kring van vertrouwelingen de eigen belangen te vrijwaren. Dat is de "ijzeren wet van de oligarchie". Daarom moet de macht die aan bovenliggende niveaus gegeven wordt telkens geëvalueerd en desgevallend opnieuw 'gelokaliseerd' te worden.

 • Wij zijn vooral voor altijd beschikbare en milieuvriendelijke energie.

  Voorlopig bestaat er nog geen energiebron die 100% aan beide voorwaarden voldoet, dus moeten we een ideale mix samenstellen. Zon en wind, bij uitstek milieuvriendelijk, horen daar uiteraard bij. Omdat beide bronnen ons geen bevoorradingszekerheid kunnen bieden, moeten we extra bronnen aanspreken. Bij die keuze moeten we rekening houden met de impact op het milieu en die is het kleinste met kernenergie.

  Wij kiezen dus voor een energiemix van zon, wind en nucleair en steunen alle onderzoek naar verbetering van die energiebronnen en het vinden van betere alternatieven.