Answer

Nee.

Wij zijn regionalisten.

Vlaams, zonder complexen. Bewust van ons verleden en de duistere periodes daarin, maar met de blik op de toekomst, vastberaden en optimistisch. Vlaanderen is een evidentie, een gegeven, een politieke en administratieve realiteit met een eigen democratisch verkozen parlement, een eigen regering en duidelijk vastgelegde grenzen. De vorm is ondergeschikt aan de inhoud.

De eerste de facto Vlaamse minister-president, Gaston Geens, stelde het als volgt: "Nu moeten we bewijzen, dat wat we zelf doen we ook beter doen". Laten we eerlijk zijn: zover zijn we nog niet. Wat wij belangrijk vinden, is dat Vlaanderen bestuurd wordt ten dienste van haar inwoners. En dat kan volgens ons het beste door van onderuit te besturen, zodat de macht zo dicht mogelijk bij de burger blijft.

Wij zijn communalisten.

Bevoegdheden worden het best toegewezen aan het niveau dat daar het best mee kan besturen, te beginnen onderaan en zo verder delegerend met altijd het algemeen belang voor ogen. Elk bovenliggend niveau staat ten dienste van en is te allen tijde verantwoording schuldig aan de basis.Wij noemen dat 'opwaarts bestuur'.

Wij zijn decentralisten.

Wie macht krijgt of vergaart heeft de neiging om al dan niet bewust en gewild te vervreemden van de realiteit en met een kleine kring van vertrouwelingen de eigen belangen te vrijwaren. Dat is de "ijzeren wet van de oligarchie". Daarom moet de macht die aan bovenliggende niveaus gegeven wordt telkens geëvalueerd en desgevallend opnieuw 'gelokaliseerd' te worden.