Schrap de wet op de kernuitstap

Op 31 januari 2003 was het dag op dag 20 jaar geleden dat de Belgische wet op de kernuitstap werd gestemd. Deze wet bleek achteraf gezien een aanzienlijke vergissing, maar toch blijven tot vandaag een aantal partijen hardnekkig vasthouden aan deze wet. Niet alleen is deze wet door de realiteit al lang achterhaald maar hij is in de strijd tegen de klimaatverandering ook een ondoordachte en tegendraadse wet. 

Ten eerste was en is de wet niet technologieneutraal. Overal ter wereld worden tal van verschillende technologieën benut om energie op te wekken, technologieën die zich bovendien razendsnel ontwikkelen. Wat vandaag science fiction lijkt, kan morgen dankzij doorbraken op vlak van wetenschap of innovatie gewoon werkelijkheid worden. Zo werd op 27 januari het contract bekend gemaakt voor de eerste BWRX-300 SMR in de Verenigde Staten, terwijl sommige politici in België nog steeds de term “powerpoint reactoren” gebruiken. Het is per gevolg een illusie te denken dat 150 volksvertegenwoordigers, en in de praktijk zelfs gewoon een handvol partijvoorzitters, zouden kunnen bepalen welke technologieën de “juiste” zijn en welke de “foute” in de zoektocht naar een CO2-neutraal energiesysteem.

Ten tweede zorgt deze wet ervoor dat bedrijven geen appetijt hebben om hier kerncentrales van de nieuwste ontwerpen (SMR, Gen III+; Gen IV; …) te bouwen, net omdat ze te weinig zekerheid hebben over hun investering. Het Belgische parlement schept eigenhandig een negatief investeringsklimaat in ons land in het midden van een crisis waar technologische innovatie en vooruitgang centraal horen te staan. 

Ten derde zorgt de wet er ook voor dat nucleaire innovatie zonder voorwerp is. Wat heeft het voor zin om in België onderzoek te doen bij het SCK naar nieuwe vormen van kernenergie zoals loodgekoelde reactoren en SMR's als we reeds op voorhand de toepassing van die kennis op ons grondgebied bij wet verbieden? 

Tot slot stelt zich de vraag: als de regering nu toch met een akkoord komt met Engie over de verlenging van sommige kerncentrales, wat is dan nog het nut van deze wet op de kernuitstap? We gaan onze reactoren nog lang nodig hebben, en nieuwe ontwerpen bij voorbaat uitsluiten terwijl we voor een cruciaal decennium staan in de strijd tegen klimaatverandering is te gek voor woorden.

Keer op keer verkondigen politici van de meerderheid dat zij geloven in kernenergie als deel van de energiemix, vandaag en in de toekomst. Ze juichen onderzoek en innovatie toe, maar houden niettemin halsstarrig vast aan een wet die onzinnig is. 

Daarom vragen wij ook, voor eens en altijd: roep een halt aan deze hypocrisie en schrap de wet op de kernuitstap!