We zijn sociaalliberaal, progressief en regionalistisch.

We tonen ons altijd optimistisch, positief en vertrouwensvol.

We geloven in individuele vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid.

We streven naar een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken, ongeacht afkomst, geslacht, religie of geaardheid.

We vertrouwen op een kleine, krachtdadige overheid die zich plichtsbewust toelegt op haar kerntaken en sociale en economische ongelijkheid aanpakt.

We zijn voorstanders van een open, democratische samenleving waarin iedereen gehoord wordt en waarin mensen hun mening kunnen uiten zonder angst voor onderdrukking of censuur.

We erkennen dat verandering nodig is en dat we ons voortdurend moeten aanpassen aan de uitdagingen van de moderne tijd.

We omarmen elke vooruitgang en vernieuwing die een rechtvaardige, welvarende en duurzame toekomst creëert voor alle burgers.

We streven naar een hechte, solidaire gemeenschap, divers maar met gedeelde normen en waarden en een gedeelde taal.

Voor antwoorden op vaak gestelde vragen, klik hier