Answer

Ons vernuft en onze creativiteit hebben ons gebracht tot waar we nu staan. Onze impact op milieu en klimaat is ontegensprekelijk, maar niet onomkeerbaar of onafwendbaar. Wij vertrouwen in de menselijke kennis en kunde, in wetenschap en technologische vooruitgang om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden.