Answer

De traditionele 'centrumpartijen' zitten in een neerwaartse spiraal en vechten stilaan voor hun overleven. Enkel de socialisten slagen er nog enigszins in het hoofd boven water te houden, met een BV/voorzitter die zwalpt tussen links en flinks. 

Partijen aan beide extremen van het politieke spectrum hebben de wind in de zeilen, gevoed door de sterk polariserende sociale media en geholpen door het feit dat ze toch nooit verantwoordelijkheid moeten nemen.

Kiezers die hun gading niet meer vinden bij de centrumpartijen en niet op extremen willen kiezen, hebben vandaag geen valabel alternatief.

Dat geldt zeker voor wie zich Vlaming en progressief voelt. Er bestond geen partij (meer) die een progressieve levensvisie met een regionalistische insteek combineerde.

Vandaar Vista.