Answer

Wij staan voor 'opwaarts bestuur', wat betekent dat we de gangbare partijwerking op zijn kop zetten. Niet de top beslist, maar de basis.

We verdelen Vlaanderen en Brussel in 15 Vistaregio's, die elk 3 mensen afvaardigen naar de Vistaraad. Die wordt aangevuld met de 5 mensen van het Vistacomite (verkozen uit en door de Vistaregio's) en de verkozenen/mandatarissen. Het comite en de mandatarissen kunnen altijd ter verantwoording geroepen worden door de regio's via hun afgevaardigden in de raad.

Om geschillen te beslechten is er een Raad der Wijzen, die geheel onafhankelijk staat van de organisatie en geen enkel voor- of nadeel heeft bij het bevoor- of benadelen van de ene of de andere betrokkene in het geschil.