Jouw steun telt!

Thuispagina Petitie kernuitstap

De wet op de kernuitstap is een rem op innovatie en vooruitgang in de strijd tegen de klimaatverandering

Meer dan 20 jaar geleden intussen, werd de Belgische wet op de kernuitstap gestemd. Deze wet bleek achteraf gezien een vergissing, maar toch blijven ook vandaag een aantal partijen zeer hardnekkig vasthouden aan een wet die door de realiteit al lang achterhaald is. Bovendien is het gewoon een slechte en ondoordachte wet en wel omwille van de volgende redenen.

Ten eerste was en is de wet niet technologieneutraal. Overal ter wereld worden tal van verschillende technologieën benut om energie op te wekken. Bovendien ontwikkelen deze technologieën zich razendsnel. Wat vandaag science fiction lijkt, kan morgen dankzij doorbraken op vlak van wetenschap of innovatie gewoon werkelijkheid worden. Het is dan ook een illusie te denken dat 150 volksvertegenwoordigers, en in de praktijk zelfs gewoon een handvol partijvoorzitters, zouden kunnen bepalen welke technologieën de “juiste” zijn en welke de “foute” in de zoektocht naar een CO2-neutraal energiesysteem.

Ten tweede zorgt deze wet ervoor dat bedrijven geen appetijt hebben om hier kerncentrales van de nieuwste generaties (Gen III, SMR) te bouwen omdat ze te weinig zekerheid hebben over hun investering. Het Belgische parlement schept hiermee eigenhandig een negatief investeringsklimaat in ons land.

Ten derde zorgt de wet er ook voor dat nucleaire innovatie zonder voorwerp is. Wat heeft het voor zin om in België onderzoek te doen bij het SCK naar nieuwe vormen van kernenergie zoals loodgekoelde reactors en SMRs als we tegelijk de toepassing van die kennis op ons grondgebied bij wet verbieden, in tegenstelling tot onze buurlanden?

Tot slot stelt zich de vraag: als de regering nu toch met een akkoord komt met Engie over de verlenging van sommige kerncentrales, wat is dan nog het nut van deze wet op de kernuitstap?

Keer op keer verkondigen politici van de meerderheid dat zij geloven in kernenergie als deel van de energiemix, vandaag en in de toekomst. Ze juichen onderzoek en innovatie toe, maar houden niettemin halsstarrig vast aan een wet die onzinnig is.

Daarom vragen wij ook, voor eens en altijd: stop de hypocrisie en schrap de wet op de kernuitstap!

Teken hier onze petitie

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

3 + 5 =

×