Economie en fiscaliteit

HomeStandpunten – Economie en fiscaliteit

Ideaal: Een gemeenschap waar initiatief en ondernemingszin aangemoedigd worden en waar solidariteit en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin gestimuleerd worden door een rechtvaardige fiscaliteit.

Door een zo groot mogelijke welvaart te creëren voor iedereen.

Het doel van een economie is de middelen te genereren die een zo groot mogelijke welvaart voor iedereen mogelijk maken. Winstmaximalisatie is daarbij een middel, geen doel op zich. Om welvaart te creëren is het essentieel dat zoveel mogelijk mensen daar actief een bijdrage aan leveren, elk naar eigen vermogen, talenten en interesses. Bovendien zorgt deelname aan de welvaartscreatie ook voor sociale contacten en intrinsieke voldoening uit arbeid.

 

Vlaanderen is een regio die gekend staat voor zijn opwaartse ondernemerschap: een regio van kleine en middelgrote bedrijven die vaak uitgroeien tot absolute wereldspelers in hun domein. Het is voor onze overheid dan ook essentieel een gelijk speelveld te creëren tussen alle lokale ondernemers en KMO´s enerzijds, en de grote internationale multinationals anderzijds die eveneens welvaart creëren in Vlaanderen.

 

Door te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling

Daarnaast is het ook essentieel dat Vlaanderen blijft investeren in Onderzoek en Ontwikkeling en volop de mogelijkheden van digitalisering en de nieuwe generatie Artificiële Intelligentie benut. Voor een kenniseconomie als de onze, zijn dat de fundamenten voor toekomstige productiviteitsgroei en dus welvaart, noodzakelijk voor het behoud en het versterken van onze sociale zekerheid. Die sociale zekerheid is dan weer essentieel om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt en iedereen kan terugvallen op de solidaire gemeenschap wanneer nodig: bij werkloosheid, bij ziekte of gewoon wanneer het leven even niet loopt.

 

Door de fiscale druk en de overheidsuitgaven terug te dringen

Op vlak van fiscaliteit zien we vandaag een veel te zware last op arbeid, wat economische activiteit en dus welvaartscreatie vanaf een bepaald niveau eerder ontmoedigt dan aanmoedigt. In het bijzonder worden alleenstaanden vandaag zo hard belast op arbeid dat het vaak interessanter lijkt vooral niet te ambitieus te worden. Vele partijen spreken al decennia over een verschuiving van lasten op arbeid naar consumptie en kapitaal, maar in de praktijk zien we daar voorlopig weinig van. Onze fiscaliteit is vandaag een kluwen van eindeloos veel ad hoc maatregelen die de hoge algemene fiscale druk in stand houden. Een eenvoudige en transparante fiscaliteit stimuleert ondernemerschap veel meer dan eindeloos veel uitzonderingen op maat van enkelingen.

We willen dan ook extra aandacht besteden aan de fiscale benadeling van alleenstaanden.

De algemene fiscale druk kan echter pas dalen indien ook aan de uitgavenzijde maatregelen genomen worden. Vlaanderen lijdt momenteel aan twee ziektes. Ten eerste een overdreven regelneverij die leidt tot een opgeblazen administratie en verborgen kosten voor burgers en ondernemingen. Ten tweede een veel te brede subsidiepolitiek, waar vaak grotere bedrijven van meeprofiteren, maar die betaald worden door elke kleine ondernemer.