Vijf werven waar we aan willen werken

Thuispagina Over ons

Geen ideologieën, maar idealen.

We streven naar een rationeler manier van beleid voeren, gebaseerd op samenwerking en met duidelijke, meetbare streefdoelen. Dat vermijdt de Grote Beloftes die altijd gemaakt worden, is beter op te volgen en te evalueren en helpt om tijdig bij te sturen waar nodig. Het maakt het bestuur transparanter, duidelijker, meetbaarder.

Wij geloven in vrije en verantwoordelijke individuen die solidair samenleven met elkaar. Onze keuzes en handelingen hebben invloed op anderen en omgekeerd. Een democratische samenleving ontstaat bijgevolg alleen als haar leden zich tegenover elkaar verantwoordelijk voelen en gedragen. Een ruimdenkende, pluralistische gemeenschap steunt op solidariteit, verdraagzaamheid en een constructieve geest. Dit kan niet worden opgelegd van bovenaf en moet van onderuit opgebouwd worden.

Sterke, solidaire gemeenschappen ontstaan waar de burgers zich met elkaar verbonden en voor elkaar verantwoordelijk voelen. Daaruit groeit een gedeelde culturele identiteit, waarvan taal een belangrijke uiting is. Als open en progressieve regionalisten zoeken we continu het evenwicht tussen de behoefte aan lokale authentieke cultuur als een noodzakelijk houvast en de realiteit van wereldwijde interculturele contacten en samenwerkingsverbanden.

Opwaarts bestuur, een vrij en solidair mensbeeld en een progressief regionalisme

zijn de basis van ons politieke streven, lokaal, regionaal, federaal en internationaal.

×