Politiek en staatsinrichting

HomeStandpunten – Politiek en staatsinrichting

Ideaal: een overheid die doelgericht en rationeel bestuurt met de focus op welomlijnde kerntaken en het oog op het algemene welzijn van alle inwoners.

Via opwaarts bestuur.  

Van wijk tot wereld, van individu tot gemeenschap willen we via opwaarts bestuur betrokkenheid en inspraak versterken en dicht bij de basis houden. Verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid worden enkel doorgegeven naar een hoger niveau als dit de functionaliteit en solidariteit bevordert en meer democratische inspraak garandeert.

Dat betekent concreet dat we dus voor de grootst mogelijke lokale autonomie zijn en bijgevolg ook voor de grootst mogelijke regionale (Vlaamse) autonomie.

Voor het federale niveau nemen we een pragmatische houding aan. De Brexit of de eenzijdige onafhankelijkheidsintentie van Catalonië hebben aangetoond dat een bruuske omwenteling nooit goed ontvangen wordt, Europees en globaal en ingrijpende gevolgen kan hebben die niet volledig te voorzien en te voorkomen zijn. Via ons opwaarts bestuur behouden we het federale niveau maar geven het enkel die bevoegdheden die de banden en contacten met de internationale instellingen vlot laat verlopen.

Wij zijn bijgevolg geen romantische separatisten maar rationele autonomisten.

Via herwaardering van het parlement en het inperken van de particratie.

Het parlement is het hart van de liberale parlementaire democratie. Het is de plaats waar de vertegenwoordigers van het volk samenkomen. Zij werden door het volk verkozen en moeten dus in de eerste plaats het volk dienen. Helaas is de hedendaagse realiteit dat parlementairen de spreekpop zijn van hun partijen en dat het deze laatsten zijn die bij monde van hun voorzitter en partijbureau de lijnen uitzetten en het (stem)gedrag van de parlementsleden bepalen. Parlementairen zijn vandaag dus meer partijvertegenwoordiger dan volksvertegenwoordiger.

Een platform voor lokale initiatieven

Democratie betekent dat de macht zo dicht mogelijk bij de burger ligt. Het lokale niveau is voor ons dan ook het belangrijkste. Het wordt vandaag echter stiefmoederlijk behandeld en ‘misbruikt’ door de nationale partijen om via zogenaamde ‘lokale verankering’ hun macht te bestendigen. Lokale functies worden vaak gecumuleerd en dienen vooral als vangnet voor nationale politici die in ongenade zijn gevallen of willen uitbollen. Lokale afdelingen moeten naar de pijpen van hun nationale hoofdkwartieren dansen willen ze wat steun krijgen. Dat verklaart ongetwijfeld de opkomst en het succes van vele strikt lokale initiatieven en partijen.

Die lokale initiatieven vallen natuurlijk uit dat gesloten particratische systeem en krijgen maar moeilijk toegang -en dus inspraak- in de bovenliggende niveaus. Ook hier wordt de democratie dus gekortwiekt door de particratie. Vista wil een platform zijn voor die ongebonden lokale partijen, zodat deze evenzeer hun plaats kunnen opeisen op regionaal en federaal niveau en tegelijk hun volledige autonomie bewaren (zelfs hun naam als ze dat wensen). De partijstructuur van Vista staat geheel ten dienste van het lokale niveau en treedt voornamelijk op als facilitator voor onderlinge samenwerking en als toegangspoort en verbinding met de regionale en federale instellingen.

×