Onderwijs en zorg

HomeStandpunten – Onderwijs en zorg

Ideaal: een gemeenschap die zorgt voor haar generaties van het verleden en voor die van de toekomst. Een gemeenschap die niet alleen gericht is op presteren maar ook oog heeft voor het fysieke en mentale welzijn van haar burgers.

Door ons geroemde onderwijs te herwaarderen

Vlaanderen ligt midden in de grootste kenniscluster van Europa.

We hebben universiteiten met wereldfaam, laagdrempelig onderwijs en een hele sterke traditie in opleiding, kennis, onderzoek en ontwikkeling. Dat moet een speerpunt zijn en blijven in elk beleid.

Onze economie heeft steeds beter opgeleide mensen nodig. Ook administratie automatiseert nu tegen een snel tempo. In transport en logistiek staat eveneens een omwenteling te wachten. De tewerkstelling in deze klassieke sectoren zal verminderen.

Natuurlijk is het belangrijk om sociale vaardigheden aan te leren, om te allen tijde het mentale welzijn van jongeren voor ogen te houden en de individuele ontwikkeling te stimuleren. Maar laten we daardoor het belang van rationele verwerven van kennis niet uit het oog verliezen. Het verwerken van ‘droge’ kennis leert je je gedachten te structureren, om georganiseerd te werken, om verbanden te zien en om open te staan voor het nieuwe, kritisch maar met een open geest.

 

Door de omslag te maken naar de zorgmaatschappij van de toekomst 

Zorg, sociaal contact, menselijke interactie. Dat kunnen, mogen en zullen we nooit automatiseren.

Meer helpende handen in de zorg aan huis om onze (oudere) bevolking te helpen. Meer geestelijke zorg. Meer gezondheidszorg. Ook de behoefte aan persoonlijke diensten wordt enkel groter.

We moeten volop inzetten op het uitbreiden van onze zorg- en diensteneconomie via opleiding, omscholing en heroriëntatie.

Er zijn heel veel jobs en diensten die waardevol zijn, maar vandaag niet bestaan omdat ze te duur zijn. Mensen die deze taken zouden kunnen uitvoeren zitten gevangen in inactiviteit en vallen zo buiten de maatschappij.

Wij zouden allemaal gelukkiger zijn in een meer dienstbare en schone leef- en werkomgeving waar persoonlijk contact, zorg en dienstverlening op maat gestimuleerd worden.

We zijn vooruitgangsoptimisten, de juiste keuzes zullen het verschil maken. Onze toekomst is te belangrijk voor conservatieve recepten. Daarom willen we voluit inzetten op de kennis- en zorgmaatschappij van morgen, zonder de taboes uit het verleden.