Dirk Berckmans

Woonplaats: Brussel

E-mail:

Dirk Berckmans, voormalig gemeenteraadslid in Sint-Jans-Molenbeek, is tijdens de komende verkiezingen kandidaat voor de lijst 17 Voor U voor het Brussels parlement. In die hoedanigheid is hij tevens de eerste Vista-kandidaat op die lijst.

Berckmans volgt de politiek al sinds zijn prille jeugdjaren en heeft veel ervaring in diverse domeinen (financiën, media, projectleiding, organisatie, …). Hij is 63 jaar en quasi perfect tweetalig Frans. Dirk Berckmans is afkomstig van Gooik, in het Pajottenland, en woont al bijna 40 jaar in Brussel.

Zijn motto tijdens deze verkiezingscampagne luidt: “Ik beloof u alleen dat ik mijn best ga doen”.

In de rubrieken hierna verneemt u meer over de opleiding die Dirk Berckmans heeft genoten, zijn professionele ervaring o.a. als voormalig journalist bij Het Nieuwsblad, bij de FOD Financiën, in het onderwijs, zijn politiek engagement en zijn verkiezingsstrijdpunten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opleiding

Berckmans is Licentiaat (nu: Master) in de Handels- en Bestuurswetenschappen. Hij deed ook een 2-jarige specialisatie fiscaliteit aan de Fiscale Hogeschool in Brussel (voorheen afdeling EHSAL, nu Odisee). Tenslotte behaalde hij het diploma Aggregaat onderwijs in de economische vakken.

Professionele ervaring

Dirk Berckmans kende een zeer rijk gevulde carrière die vele domeinen bestrijkt. De belangrijkste betrekkingen en functies die hij heeft uitgeoefend, zijn:

– Van zijn 19de tot 23ste jaar was hij een van de jongste medewerkers bij de krant Het Nieuwsblad. Hij schreef voor de regionale pagina’s van het (toenmalige) arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en werkte er ook op de redactie.

– Hij is thans Ere-adviseur van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Hij maakte er promotie via moeilijke interne examens waarvan de resultaten van belang waren, geheel los van politieke steun of andere beïnvloedingen.

Tijdens zijn actieve loopbaan bij de FOD Financiën vervulde hij verschillende functies:
• organisatorisch als secretaris van de Adjunct-administrateur generaal van de belastingen, waarbij hij tevens de interne en externe communicatie verzorgde;
• projectleider en dienstleider van Fisconetplus, de online gegevensbank van de FOD die alle documentatie (wetgeving, commentare, rechtspraak, ..) over de verschillende federale belastingen omvat en die niet alleen voor de ambtenaren maar ook voor de burger toegankelijk is.
• auteur van de administratieve teksten over de personenbelasting;
• auteur van publicaties op de sociale media-pagina’s (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) van de FOD Financiën met o.a. als doel de fiscale terminologie begrijpelijker uit te leggen aan de burger.

Onderwijs
Ook in het onderwijs heeft Dirk Berckmans heel wat ervaring opgedaan:

– In België onderwees hij economische vakken (economie, fiscaliteit, …) aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Brussel en aan Syntra Asse

– In Rwanda was hij docent economie en fiscaliteit aan een economische hogeschool in de hoofdstad Kigali. Hij gaf er dIe lessen in het Frans.

– Momenteel geeft hij als tijdelijke en deeltijdse “zij-instromer” de economische en fiscale vakken aan de vijfde en zesdejaars in een school secundair onderwijs in Brussel.

Politiek
Dirk Berckmans was van 2012 tot 2018 gemeenteraadslid in Sint-Jans-Molenbeek. Hij was zeer actief als gemeenteraadslid: zijn vele interpellaties en andere tussenkomsten in de gemeenteraadsleden getuigen hiervan. Die kunnen worden geconsulteerd op https://www.molenbeek.irisnet.be/nl/politiek-leven/raad/interpellatie en https://www.molenbeek.irisnet.be/nl/politiek-leven/raad/zittingen-van-de-gemeenteraad-van-2012-tot-2018.

Zijn opleiding en brede professionele ervaring maken dat hij ten gronde en met kennis van zaken politieke dossiers over heel wat domeinen beheerst.

Hij staat als VISTA-kandidaat op de  3de plaats van lijst 17 Voor U voor het Brussels parlement. VISTA staat voor een Vlaams, sociaal en progressief alternatief. Berckmans beschouwt zichzelf als een taal- en cultuurflamingant die respect vraagt voor de Nederlandse taal en de Vlaams cultuur, wars van alle nationalisme en andere extremen. Voor hem blijft de emancipatie het belangrijkste aspect waartoe de Vlaamse Beweging heeft bijgedragen. Dit alles neemt niet weg dat hij zeer open is voor andere talen en culturen; zo noemt hij zichzelf trouwens een francofiel taal- en cultuurflamingant.

Verkiezingen 2024: politieke strijdpunten en prioriteiten
De belangrijkste prioriteiten waar Dirk Berckmans in Brussel werk wil van maken, zijn o.a.:

– een degelijk begrotingsbeleid: besparen door het schrappen van niet-essentiële uitgaven. Er mogen geen nieuwe belastingen worden ingevoerd. Bestaande belastingen mogen niet worden verhoogd. De partijen die momenteel in Brussel aan de macht zijn, beloven op dit vlak allang zeer veel maar het is hoog tijd dat er eindelijk daadwerkelijk werk van wordt gemaakt!

– Goed bestuur: de vorige Brusselse regeringen hebben talloze administraties en agentschappen. De vraag luidt: zijn die allemaal echt nodig? Is er geen overlapping tussen al die instellingen, met werk dat nutteloos een tweede keer wordt uitgevoerd? Of had de oprichting van al die diensten enkel tot doel het de regeringspartijen mogelijk te maken politieke topbenoemingen te doen waarbij alleen belang wordt gehecht aan de partijaanhorigheid en helemaal niet aan de competentie van de gegadigden?

– een eerlijk, rechtvaardig sociaal beleid: personen die het moeilijk hebben moeten worden geholpen; misbruiken moeten worden beteugeld;

– veiligheid;

– netheid;

– Nederlandstalig onderwijs in Brussel: behoud van kwaliteit en verbetering waar nodig; uitbreiding capaciteit;

– Daadwerkelijk activeringsbeleid: andere politieke partijen praten hier dagelijks over maar tot nog is er nog niets echt verwezenlijkt. Jonge werklozen moeten omkaderd en beter begeleid worden in hun zoektocht naar werk. Brussel heeft heel veel talent maar er wordt niets of alleszins te weinig gedaan om die talenten ook te benutten.

– Echte tweetaligheid in openbare diensten

– Meer democratie door het bestrijden van de particratie

Kortom, Brussel verdient beter, op alle vlakken.

×