MILIEU

We gaan stelselmatig beter en verstandiger om met het milieu. Problemen uit het verleden hebben we aangepakt met technologie en wetenschap. Het gat in de ozonlaag. Zure regen. Voedselveiligheid. Lucht- en bodemverontreiniging. Systematisch hebben we normen verstrengd, controle verscherpt en gedrag bijgestuurd.

De evolutie naar meer zorg en aandacht voor ons milieu is onomkeerbaar. Maar de strijd is niet gestreden.

KLIMAAT

Vandaag is ons klimaat de grootste prioriteit. Het terugdringen van de hoeveelheid CO2 is de uitdaging. Dat kan niet met de handrem op: we moeten alle beschikbare kennis en technologie gebruiken om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn.

Naast hernieuwbare energievormen als wind- en zonne-energie moeten ook kernenergie en andere technologie├źn met lage CO2-uitstoot meegenomen worden in de overweging.

Ons klimaat is te belangrijk voor ideologische taboes.

ECONOMIE EN ENERGIE

Ook voor onze economie zijn bevoorradingszekerheid en betaalbare energie essentieel. Onze export is gebaseerd op productiviteit en dus automatisatie, kennis en flexibiliteit.

Schone en betaalbare energie is een hoeksteen van onze sociale welvaartstaat.

KENNISECONOMIE

Vlaanderen ligt midden in de grootste kenniscluster van Europa.

We hebben universiteiten met wereldfaam, laagdrempelig onderwijs en een hele sterke traditie in opleiding, kennis, onderzoek en ontwikkeling. Dat moet een speerpunt zijn en blijven in elk beleid.

DYNAMISCHE ARBEIDSMARKT

Onze economie heeft steeds beter opgeleide mensen nodig. Ook administratie automatiseert nu tegen een snel tempo. In transport en logistiek staat eveneens een omwenteling te wachten. De tewerkstelling in deze klassieke sectoren zal verminderen.

Een omslag is onafwendbaar en vooral nodig.

OMSCHOLING NAAR MENSELIJKE DIENSTVERLENING

We zullen mensen nodig hebben voor de zorg- en dienstenmaatschappij van de toekomst.

Zorg, sociaal contact, menselijke interactie. Dat kunnen, mogen en zullen we nooit automatiseren.

Meer helpende handen in de zorg aan huis om onze (oudere) bevolking te helpen. Meer geestelijke zorg. Meer gezondheidszorg. Ook de behoefte aan persoonlijke diensten wordt enkel groter.

We moeten volop inzetten op het uitbreiden van onze zorg- en diensteneconomie via opleiding, omscholing en herori├źntatie.

We zullen alle handen nodig hebben.

FISCALE OMSLAG

Er zijn heel veel jobs en diensten die waardevol zijn, maar vandaag niet bestaan omdat ze te duur zijn. Mensen die deze taken zouden kunnen uitvoeren zitten gevangen in inactiviteit en vallen zo buiten de maatschappij.

Wij zouden allemaal gelukkiger zijn in een meer dienstbare en schone leef- en werkomgeving waar persoonlijk contact, zorg en dienstverlening op maat gestimuleerd worden.

VOORUITGANGSOPTIMISME

We zijn vooruitgangsoptimisten, de juiste keuzes zullen het verschil maken. Onze toekomst is te belangrijk voor conservatieve recepten. Daarom willen we voluit inzetten op de kennis- en zorgmaatschappij van morgen, zonder de taboes uit het verleden.