Erik D’hamers

Woonplaats: Antwerpen

Politiek is te belangrijk om aan politici over te laten

Politiek interesseert mij al heel lang. Helaas behoor ik tot een minderheid van de Vlamingen, terwijl politiek té belangrijk is om enkel aan politici over te laten. Er gaapt een immens diepe kloof tussen de Vlaming en de politiek. En om die kloof te dichten kunnen we niet meer rekenen op de bestaande partijen. Daarom zet ik mij graag in voor een project als Vista.

Het is een cliché, maar er moet echt geluisterd worden naar de mensen: wat zijn hun noden, waar maken ze zich zorgen over, wat zijn de echte problemen in de samenleving? Daar moet de politiek mee bezig zijn, niet met politieke machtsspelletjes, het voortbestaan van de partij of de marketing van de voorzitter.

Vista is voorstander van meer participatie. Iedereen moet betrokken worden bij het beschaafde politieke debat. Participatieve democratie maakt het beleid in overeenstemming met de échte noden van de samenleving. Het is de weg naar meer rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en herverdeling. Participatie biedt permanente vernieuwing en versterking van overleg en samenwerking tussen overheid, economie en bevolking. Hoe meer iedereen betrokken wordt bij de samenleving, hoe beter en sterker mensen zich thuis voelen in de samenleving.