Gert Verwilt

Woonplaats: Leefdaal

Een hart voor mensen, een passie voor taal

Ik heb het voorrecht dat te mogen combineren in de fantastische job van taalcoach voor anderstalige werkzoekenden en werknemers, waarvan de laatste 17 jaar bij VDAB. Op een dag vind je de job van je leven.

Na mijn Latijn-Griekse humaniora aan het Sint-Gummaruscollege in Lier en een kandidaatsdiploma Rechten aan de KUL ging ik doelbewust een andere richting uit. Studies in de Sociale Readaptatiewetenschappen en een postgraduaat Vakdidactiek NT2 aan de UIA brachten me waar ik me zo thuis voel: NT2, Nederlands als tweede taal. Ik vind het heerlijk om mensen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun professionele Nederlands.  
Werken met mensen uit alle hoeken van de wereld is verrijkend en verruimt je blik. Ook en vooral nieuwkomers in onze samenleving hebben nood aan vastigheid, aan een solide basis om te kunnen aarden in onze Vlaamse samenleving. Voor anderstaligen die zich duurzaam in Vlaanderen vestigen, werkt kennis van het Nederlands als een middel tot integratie en vooral ook als een sociale hefboom. Meewerken aan dat stapje hogerop en de dankbaarheid van de mensen geeft me veel energie. 
In de eerste plaats zie ik de mens achter de klant. Mijn cursisten kunnen altijd bij mij terecht, of het nu voor hulp bij de rijbewijsopleiding, het vinden van een stageplaats, de aankoop van een auto, het vinden van een geschikte woning, allerlei documenten of meehelpen bij een verhuis is.
 
Met Vista vond ik een project waarin ik de beginselen en waarden die ik belangrijk vind, terugvind. Een warme, inclusieve, seculiere samenleving waarin mensen solidair, respectvol en verantwoordelijk met elkaar omgaan. 
Ik kan me helemaal vinden in het regionalisme dat Vista voorstaat, gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel: de bevoegdheden worden het best toegewezen aan een zo laag mogelijk niveau, tenzij anders is aangewezen. 
Mensenrechten en dierenwelzijn liggen me nauw aan het hart. Het is mijn innige overtuiging dat elke mens op deze aarde onvervreemdbare basisrechten heeft, die uit het loutere feit mens te zijn, voortvloeien. Voor enige vorm van vergoelijkend cultuurrelativisme is hierbij geen plaats: mensenrechten zijn universeel, ongeacht de plaats waar iemand woont, huidskleur, nationaliteit, geslacht of enig ander kenmerk. 
Ook dieren horen binnen onze ethische sfeer, hier is nog veel ruimte voor verbetering, met empathie en voortschrijdend inzicht als motor van verandering.

Als geboren en getogen Lierenaar en gepassioneerde voetballiefhebber ben ik supporter van de geweldige cultclub Lyra-Lierse, die de rood-witte stadskleuren van Lier en ook het vroegere Lyra combineert met het geel-zwart van het vroegere Lierse. Lyra-Lierse heeft een sterke Community werking, waarbij sport voor doelgroepen die het moeilijk hebben, centraal staat. Clubliefde doen de vele kilometers vanuit het mooie Leefdaal licht aanvoelen.