Jan Deschoolmeester en Thomas Rotthier

Jan Deschoolmeester is bio-ingenieur, kernlid Liberales.

Thomas Rotthier is filosoof en voormalig leerkracht.

Beide zijn initiatiefnemers van Ecomodernisme.be.

Wij steunen Vista omdat Vista resoluut kiest voor de kracht van innovatie

Met Vista is er nu ook een partij die kiest voor een hoopvolle toekomst waarin we het klimaatprobleem op een wetenschappelijke en effectieve manier aanpakken.

Jan Deschoolmeester (ingenieur) en ik (Thomas Rotthier, filosoof) hebben samen met enkele andere geëngageerde mensen in 2018 ecomodernisme.be opgericht, een nieuwe milieubeweging die de nadruk legt op technologische en wetenschappelijke oplossingen voor milieuproblemen. Wij erkennen dat die problemen er zijn, maar gaan in tegen de dogmatiek van de klassieke ecologisten en omarmen zaken zoals kernenergie, gentechnologie in de landbouw en precisiefermentatie. Zulke technologieën zijn immers cruciaal om onze uitstoot en milieu-impact te verminderen. 

Wij steunen Vista omdat we de waarden delen waarvoor deze partij staat. Vista is een progressieve, inclusieve, links-liberale partij die streeft naar een sterk en autonoom Vlaanderen. Het is een goede zaak dat dit streven geen monopolie blijft van rechts-nationalistische partijen. Dit brengt meer keuze en diversiteit in het politieke landschap.

Een andere belangrijke waarde voor ons is solidariteit met de minderbedeelden. We hebben in België een goed uitgebouwde verzorgingsstaat en daar mogen we fier op zijn. Toch is er ook nog veel verbetering mogelijk. Veel beleid heeft een Mattheus-effect, een herverdeling van arm naar rijk. Denk maar aan de premies voor elektrische wagens of isolatie. Deze Mattheus-effecten zijn onrechtvaardig en kosten de staatskas veel geld dat beter besteed zou kunnen worden.

Op vlak van klimaat kiest Vista, net als wij, resoluut voor de kracht van innovatie. In Vlaanderen hebben we gelukkig heel wat knappe koppen die nieuwe klimaatoplossingen kunnen bedenken. Onderzoeksinstellingen zoals de KUL, imec en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) genieten terecht wereldfaam. Door het bedenken van baanbrekende klimaatinnovaties kan Vlaanderen de rest van de wereld helpen om sneller klimaatneutraal te worden. Zo kunnen we als kleine regio boven ons gewicht boksen.

Met Vista is er nu ook een partij die niet inspeelt op angst en doemscenario’s, maar gelooft in de wetenschap en het menselijk vernuft om de oplossingen te vinden voor de uitdagingen die ons als mensheid te wachten staan.