Woonplaats: Merchtem

Een vooruitstrevende en sociale toekomst, nu is het aan ons

Als kind van de Vlaamse rand en Brussel, die ik bewust in één adem noem, geloof ik in een hechte samenleving gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Ik geloof in het creëren van dialoog, het blijven ondersteunen en versterken van het verenigingsleven en het bevorderen van maatschappelijk engagement, binnen onze generaties en de generaties die na ons komen, want dit is de sleutel naar een solidaire toekomst.

Volop inzetten op lokale economie die van onderuit wordt aangestuurd en die ondernemen faciliteert, is cruciaal.

Een inclusief beleid, want doordacht investeren in educatie en toegankelijke zorg dragen bij aan een samenleving waarin mensen elkaar begrijpen en ondersteunen.

Structureren van migratie is meer dan ooit essentieel, met een doordacht traject dat volledig inzet op integratie.

Opwaarts bestuur, van wijk tot wereld, versterkt betrokkenheid en inspraak, vertrekkend vanaf het dorpsplein.

De politieke organisatie (parlementen, senaat, provincieraden, kabinetten en ga zo maar door) van België moet kritisch worden herbekeken en gereorganiseerd, rekening houdend met de noden van de burger.

Onderwijs, de kern van onze kenniscluster, verdient opnieuw waardering en moet eindelijk de noodzakelijke hervormingen ondergaan om ons terug op de kaart te zetten.

Laten we, als regio, als Vlaanderen, als Vlamingen bekend om ons modern ondernemerschap, onze vooruitgang, gastvrijheid, fierheid, kunde, doorzettingsvermogen en positivisme, ook beseffen dat het tijd is om te leiden, om niet rond ons te kijken en te volgen.

Samen, als leiders in eigen recht, waar we niemand achterlaten, bouwen we aan een toekomst waarin we zelf de koers bepalen.

Laten we stoppen met onszelf als Vlamingen te zien als slachtoffers, melkooien van een systeem en gezamenlijk de uitdagingen aangaan die zich in onze samenleving stelt.

Verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes en de keuzes die in het verleden voor ons zijn gemaakt, nu is het aan ons en zullen we onze koers varen.