Jan Wostyn

Woonplaats: Brussel

De burger centraal in een progressief Vlaams centrumverhaal

Mijn naam is Jan Wostyn, ik ben econoom en sinoloog. Na een carrière als ondernemer in China, consultant in Brussel en docent op de Hogeschool in Mechelen, sta ik momenteel als zij-instromer leerkracht Engels in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel om zo mijn steentje bij te dragen aan het terugdringen van het lerarentekort.
Ik wil mee mijn schouders onder Vista zetten omdat ik ervan overtuigd ben dat de Vlaamse politiek nieuwe impulsen van onderuit nodig heeft. De traditionele Vlaamse centrumpartijen kalven verder af en behoren voor mij tot het verleden. Maar de extremen bieden voor mij zeker geen valabel alternatief voor het krimpende centrum, integendeel!
Met Vista willen we opnieuw een progressief Vlaams centrumverhaal brengen waarbij de burger terug centraal staat, in plaats van de partijen zelf die met hun particratie de democratie versmachten. Vlaanderen staat voor grote uitdagingen zoals de vergrijzing en de klimaat- en energiecrisis, die zonder hervormingen van de Vlaamse democratie én de Belgische staat niet op een coherente en democratische wijze aangepakt kunnen worden.