Mark Van Mullem

Woonplaats: Mechelen

Samen bouwen aan een sterk en sociaal Vlaanderen

Ik ben Mark Van Mullem, bediende en voorzitter van Vista Mechelen. Ik heb mezelf nooit als rechts noch links willen bestempelen. Voor mij zijn sociaal engagement en bewogenheid even evident als Vlaamsgezindheid. Ik ben mij altijd “Volksunie’er” blijven voelen en heb altijd volgens de principes geleefd die ik bij de toenmalige partij terugvond: open, sociaal, verdraagzaam, vredelievend en Vlaams. Om kort te gaan: Vlaams & Sociaal. Daar bestaat vandaag geen politieke hertaling van. De ‘sociale’ partijen zijn allesbehalve Vlaams, de V-partijen mogen gerust socialer. Mede daarom stond ik als sociaal-flamingant aan de wieg van Vlinks en heb ik mee Vista opgericht.

Ik zie het graag als een VU-plus, maar dan zoals de Volksunie van voor het fout liep met de partij. Toen waren ze, zoals ik dat beleefde, uitgesproken Vlaams, sociaal, groen en pacifistisch. Zonder dogma’s noch complexen. Die combinatie is er nu niet meer. Als Vlaamsgezinde krijg je haast als ‘vanzelfsprekend’ het etiket rechts te zijn, terwijl ik dat nooit zo heb aangevoeld. Ik durf Vista ook te spiegelen aan het sociaal-liberalisme van het vroegere D66.

Mijn ideaal is Vlaanderen als aangename regio, dat voor al haar inwoners zorgt, zonder uitzonderingen en zonder te vervallen in wij/zij denken. Wallonië is daarom geen vijand maar hopelijk een bondgenoot. We moeten samen streven naar sterke regio’s die elkaar steunen waar mogelijk. Als voormalig VU’er geloof ik ook in het Europa van de regio’s. En ook met Vista gaan we voor regionalisme en werken van onderuit.
We moeten het Vlaanderen dat we wensen nu al invullen. Ik ben het niet eens met zij die zeggen “eerst een onafhankelijkheid en daarna zien we wel”. Zo werkt dat niet.

Laat ons nu bouwen aan een sociale Vlaamse regio met een brede kijk op Europa en de wereld. In dat Vlaanderen moet iedereen die dat wenst en er zelf ook de nodige inspanningen voor doet alle mogelijke kansen krijgen. Werken aan werk en van armoedebestrijding een prioriteit maken. Samen met allochtonenorganisaties de problematiek van migratie en inburgering aanpakken, zonder taboes. Ik wil graag een aangenaam, warm, sociaal en rechtvaardig Vlaanderen, met goede banden met Wallonië, Nederland en andere regio’s en/of landen.

Ook wil ik bouwen aan een eerlijk(er) Europa op mensenmaat. Vakbonden stimuleren om er echt voor de mensen te zijn, zonder van politieke families en dus belangen af te hangen. Bevolkingsgroepen niet stigmatiseren maar samen naar oplossingen zoeken. Samen bouwen aan een sterk en sociaal Vlaanderen binnen Europa.