Onze missie

Met een Vlaams, sociaal en progressief alternatief:

- de particratie doorbreken,
- de burger meer inspraak geven,
- het vertrouwen in de toekomst herstellen,
- het doemdenken tegengaan
- en zo de Vlaamse samenleving sterker en hechter maken.

 

Onze visie

We zetten de burger centraal en nemen de gemeenschap als basis.
Via opwaarts bestuur willen we de maatschappelijke macht van onderuit (her)opbouwen, waarbij bevoegdheden en taken enkel naar een hogere laag worden doorgegeven als dit de basis ten goede komt.

 

Onze fundamenten

Vrijheid

Iedereen heeft het recht om in alle vrijheid zijn of haar leven zin en richting te geven. Het is aan de overheid om in naam en opdracht van de gemeenschap het wettelijk en maatschappelijk kader te voorzien en te verzekeren dat elk individu in staat stelt zichzelf en zijn of haar talenten alle vrijheid te ontplooien.

Gelijkwaardigheid

Om voluit van de vrijheid te kunnen genieten moeten alle individuen gelijkwaardig zijn. Elk individu heeft het recht op gelijke kansen om zich naar eigen vermogen te ontplooien. Het is aan de overheid om in naam en opdracht van de gemeenschap het wettelijk en maatschappelijk kader te voorzien en te verzekeren om te vermijden dat een individu kansen ontzegd worden omwille van zaken die die buiten zijn of haar wil liggen, zoals huidskleur, geaardheid, sociaaleconomische achtergrond, ...

Verantwoordelijkheid

Vrij zijn is geven en nemen. Iedereen heeft anderen nodig om zich te kunnen ontplooien. Vrijheid houdt dus in dat je als individu met anderen rekening moet houden en bijgevolg ook verantwoordelijkheid hebt tegenover de samenleving. Dit is zowel negatief waarbij je een deel van je vrijheid afstaat in ruil voor bescherming door de gemeenschap, maar ook positief waarbij je mee zorg draagt voor de gemeenschap en de rechten van elk individu.

Vooruitstrevendheid

We noemen ons progressief omdat we progressie willen maken: we willen erop vooruitgaan. We zijn dus niet tevreden met alleen maar het behoud en de bescherming van wat we al verworven hebben, maar zijn continu op zoek naar wat er beter kan. Vooruitgang is dus niet alleen groei, maar vooral verbetering.