Opinie

 • "Vista is een hele opluchting in een verkrampt en gepolariseerd politiek klimaat"

  Peter Verlinden werkte meer dan 30 jaar als journalist voor de VRT, gaf bijna 15 jaar les aan de KU Leuven en was woordvoerder van minister van Ontwikkelingssamenwerking André Geens. Hij is ook auteur van verschillende boeken en publicaties, voornamelijk over het kolonialisme. Ook hij steunt Vista.

 • ‘Tijd voor de EU om zichzelf heruit te vinden’

  ‘Er is meer dan ooit nood aan een project dat alle Europeanen terug overtuigt van de deugden van de Europese integratie’, schrijft Jan Wostyn van Vista naar aanleiding van de Dag van Europa op 9 mei.

 • ‘De uitwassen van ons systeem van partijfinanciering blijven elke dag zichtbaar’

  ‘De particratie heeft zich via allerlei mechanismen losgetrokken van de samenleving’, schrijft Jan Wostyn van Vista naar aanleiding van de discussie over de pensioenregelingen van de parlementsleden. ‘De partijfinanciering garandeert aan elke partij een quasi eeuwig leven en de kiesdrempel zorgt ervoor dat van nieuwkomers niet te veel moet gevreesd worden.’

 • Nelly Maes: "Er moet weer een partij komen waarvoor wij als Vlamingen in vertrouwen kunnen stemmen"

  Nelly Maes is geen onbekende in Vlaamse, politieke middens. Als overtuigde Vlaamsgezinde ijverde ze jarenlang bij de Volksunie voor meer Vlaamse autonomie, maar met haar uitgesproken sociale en ecologische standpunten en ideeën werkte ze evenzeer op de 'sijskes' van de stroeve conservatieven in de Vlaamse beweging, die haar steevast "Rooie Nelly" noemden.

  Ze volgt Vista op de voet en steekt ons een hart onder de riem zo vaak en zo goed ze maar kan.

 • Hoe rijker de politieke partijen worden, hoe armer onze democratie

  ‘Wat ooit een goedbedoeld systeem was om corruptie en belangenvermenging tegen te gaan, is verworden tot een win for life voor politieke partijen’, schrijft Tom Garcia van Vista. Hij ziet een aantal problemen die maar niet opgelost raken rond de financiering van de politieke partijen.

 • BRUZZ sprak met Vista

  De aanwezigheid van de Vlaamse gemeenschap in Brussel vindt Jan Wostyn "superbelangrijk." Wat hem betreft moet de band met Vlaanderen zelfs nog versterkt worden: "Het is tijd voor Vlaanderen en Brussel om opnieuw verliefd op elkaar te worden."

 • Een 'Netflix-abonnement' voor de NMBS

  De vakbonden bij het openbaar vervoer protesteren met een staking tegen de ‘onderfinanciering en onderbezetting van de overheidsdiensten’. Maar de oplossing is niet meer middelen, wel ze efficiënter inzetten.

 • Hoeveel noodkreten over mentale gezondheid bij jongeren moeten er nog klinken?

  ‘Hoeveel jongeren laten we nog psychische klachten ontwikkelen?’, vragen vijf studenten orthopedagogie. Zij ondervroegen leerkrachten en leerlingen, en reiken een aantal oplossingen aan om meer in te zetten op het welzijn van jongeren in het secundair onderwijs.

 • Voor asielzoekers is er geen plaats in de herberg

  Deze eindejaarsdagen zijn lang niet voor iedereen even feestelijk. Jan Wostyn van Vista bezocht de asielzoekers in Brussel.

 • ‘Het maatschappelijke én economische belang van cultuur wordt steevast onderschat’

  ‘Staat die boekhoudkundige winst wel in verhouding met het mogelijke verlies dat in de toekomst ligt?’, schrijft Tom Garcia van Vista over het schrappen van projectsubsidies voor de kunstensector in Antwerpen.  ‘Cultuur is de ziel van de samenleving; kan en wil je die zomaar opofferen aan de portemonnee?’