Samen maken we morgen.

De traditionele 'centrumpartijen' zitten in een neerwaartse spiraal en vechten stilaan voor hun overleven.

Partijen aan beide extremen van het politieke spectrum hebben de wind in de zeilen, gevoed door de sterk polariserende sociale media en geholpen door het feit dat ze toch nooit verantwoordelijkheid moeten nemen.

Kiezers die hun gading niet meer vinden bij de centrumpartijen en niet op extremen willen kiezen, willen we met Vista een valabel alternatief bieden.