PARTICRATIE

Een partij heeft een structuur nodig, maar de particratie heeft veel nadelen.

  • Het partijbelang wordt boven het algemene belang gesteld.
  • Goed bestuur lijkt ondergeschikt aan de loopbaanplanning van politici.
  • Onbehoorlijk gedrag wordt toegedekt want “slecht voor de reputatie van de partij”.
  • Opgejaagd door de volgende verkiezing wordt er niet bestuurd met een langetermijnvisie.

DIT MOET ANDERS

Vista wil politiek opnieuw aantrekkelijk maken. We zoeken actief en doorlopend naar nieuwe manieren om burgers structureel te betrekken in de besluitvorming. Dit zowel door het lokale niveau als het meest belangrijke niveau te stellen als door gebruik te maken van alle moderne middelen.

PLATFORM VOOR LOKALE LIJSTEN

Vista geeft een platform aan onafhankelijke lokale lijsten. Deze beslissen autonoom welke mensen op de Vista Vlaamse, Brusselse en Federale lijsten komen. Zo krijgen we opnieuw mensen op de lijsten die lokaal gedragen worden. Mensen die aangesproken kunnen worden op hun handelen.

Heeft u een lokale lijst en wil u uw stem ook regionaal en federaal laten gelden? Klik hier en sluit u aan.

HERSTEL VAN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGER

Vandaag beslist de particratie wat een mandataris mag zeggen, denken en stemmen. Individuele mandatarissen worden geselecteerd op partijtucht, niet op hun capaciteit om verandering te brengen. Gemotiveerde mensen verlaten hierdoor teleurgesteld de politiek.

Dit wil Vista actief doorbreken door de mandataris meer macht en vrijheid te geven.

FOUTEN VAN MANDATARISSEN MOETEN GEVOLGEN HEBBEN

Naast de Vista structuren voorzien we een volledig onafhankelijk orgaan waar ten allen tijde het gedrag van onze mandatarissen in vraag gesteld kan worden.

Dit orgaan valt buiten de partijstructuur en zal dus “de volgende verkiezing” niet meenemen in zijn overwegingen.

VISTA IS ER VOOR DE LEDEN

Ons centraal bestuur is een ondersteunend orgaan voor mandatarissen en leden. Kennisopbouw en langetermijnvisie zijn kerntaken.

Vernieuwing, bevraging, open dialoog, hervonden respect: dat zijn de waarden waar het Vista bestuur bij voorrang over moet waken.

Wil u Vista steunen? Klik dan hier en word lid.