Een Toekomst voor Vlaanderen en Brussel

SCHRAP DE WET OP DE KERNUITSTAP - Teken onze petitie

Een inclusieve, sociale en vooruitstrevende welzijnsstaat

Wij willen werken aan een Vlaanderen waar iedereen zich veilig, geborgen en thuis kan voelen, ongeacht afkomst, ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, politieke overtuiging of andere kenmerken.

Wij willen werken aan een Vlaanderen waar iedereen een waardig bestaan kan uitbouwen, vertrekkend vanuit de eigen motivatie en mogelijkheden, en volop ondersteund door een solidaire gemeenschap.

Wij willen werken aan een Vlaanderen dat trots is op zijn verleden en zijn taal en cultuur koestert, met het oog op de toekomst. Een Vlaanderen waar de gedeelde Nederlandse taal haar inwoners verbindt en nieuwkomers het houvast biedt om snel deel uit te maken van onze Vlaamse samenleving.

Wij willen werken aan een Vlaanderen waar iedereen het recht en de kans heeft op kwalitatief onderwijs, waar creatief en innovatief talent alle steun krijgt om zich te ontplooien en waar elk beroep het maatschappelijk respect krijgt dat het verdient.

Wij willen werken aan een Vlaanderen waar kunst en cultuur de middelen en de ruimte krijgen om ons leven elke dag te verrijken en kleur te geven.

Wij willen werken aan een gezond Vlaanderen dat volop inzet op gezondheidspromotie en voldoende middelen voorziet voor een kwalitatieve zorgsector, zowel voor het personeel als zieken en ouderen. Een gezondheidszorg die niet alleen oog heeft voor de fysieke maar ook de algemene mentale gezondheid van de bevolking.

Wij willen werken aan een open en internationaal Vlaanderen dat streeft naar een positief partnerschap met onze Waalse buren, net zoals met onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland, om samen de kern te vormen van een sterke, sociale Europese Unie.

Doe mee

Onze Drie Pijlers

De manier waarop politiek werkt moet anders.

Lees Meer

Mens, milieu en economie gaan hand in hand.

Lees Meer

Een inclusieve, sociale en gezonde welvaartstaat.

Lees Meer
contact

Vragen? Lid worden? Steunen? Meedoen?

Contacteer Ons