In een versnipperd partijlandschap opkomen met een nieuwe beweging, waarom?

OMDAT WE ONS NIET HERKENNEN IN DE MANIER WAAROP PARTIJEN WERKEN.

De particratie is een onderdeel van het probleem. Verwachten dat bestaande partijen dit zelf zullen aanpakken is zoals de dokter die zichzelf moet opereren: het gebeurt niet.

OMDAT WE ONS NIET HERKENNEN IN HET HUIDIGE POLITIEKE LANDSCHAP.

We zijn progressief, maar in tegenstelling tot de klassieke ‘linkse’ partijen verlangen we niet terug naar het unitaire België.

We vinden het klimaat prioritair, maar in tegenstelling tot klassieke ‘ecologische’ partijen staan we open voor alle technologische oplossingen.

We vinden economie en mobiliteit belangrijk, maar in tegenstelling tot de huidige ‘rechtse’ partijen kan dit voor ons niet ten koste van volksgezondheid of milieu.

We zijn ons heel bewust van de migratieproblematiek, maar in tegenstelling tot de huidige beleidspartijen gaan we niet akkoord met hardvochtig en kil beleid.

We zijn regionalist, maar open voor de wereld.

OMDAT NIETS DOEN GEEN OPTIE IS.

Door aan de zijkant zeurend te blijven toekijken, zal er niets veranderen. Dus hebben we hebben ons verenigd.

Via sociale media, maatschappelijke actiegroepen en vriendschappelijke contacten ontstond een groep die de handen uit de mouwen wou steken. Sommigen hadden vroeger al engagement getoond, de meesten hadden zich nog nooit geprofileerd. Studenten, bedrijfsleiders, ambtenaren, werknemers en gepensioneerden, we zijn een divers gezelschap met een gezamenlijke wens: het moet anders, de toekomst moet beter.

Vandaag bestaat een raamwerk met een visie. Nu moeten we de handen in elkaar slaan.

DAAROM: VISTA

Staat voor 'vergezicht', 'open blik', 'visie', 'inzicht',...

Besturen met een visie op lange termijn beschouwen we als een kernwaarde voor Vista.